| | ENG |   A A A
傳媒報道
新聞稿
調查報告
特寫故事
文章
傳媒查詢
新聞稿
主頁 > 傳媒中心 > 新聞稿
 
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
 
       2018 新聞稿
  2018-08-25 14幅畫作表達同1個願望 SEN小朋友與家長:「期望你可以了解我!」
版權所有 © 2020 基督教香港信義會社會服務部 | 基督教香港信義會