| | ENG |   A A A
傳媒報道
新聞稿
調查報告
特寫故事
文章
傳媒查詢
傳媒報道
主頁 > 傳媒中心 > 傳媒報道
 
懲教署創業計劃助在囚人士做老闆 計劃書多元化出人意料
2019年12月17日


 
 
 
版權所有 © 2020 基督教香港信義會社會服務部 | 基督教香港信義會